Chả heo Tân Hiệp

Địa chỉ: Thôn Nhứt Tây, xã Bình Lâm, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam

Hotline: 0982309123 

Email: minhhiepbinhlam@gmail.com